Ta meg selv på alvor

Hvert minutt gjennom hele livet skal vi tilbringe tiden i vårt eget selskap. Vi må vi passe på å trives med oss selv.

Dessverre er vi ikke så gode til det i praksis. I 34 år har Trond hatt personlige samtaler med enkeltindivider, par og familier. De siste årene har han sett at en del svært uheldige forhold utvikler seg:

  • Vi er strenge, kritiske, dømmende og negative overfor oss selv.
  • Vi sliter med utilstrekkelighetsfølelse, føler oss mislykket og ikke gode nok.
  • Stress og bekymringer blir vår hverdag og livsgleden og humøret forsvinner.
  • Mange kjenner på angst, føler seg slitne og mangler energi. Da er det lett å isolere seg.
  • Når vi er bakpå vil sosiale aktiviteter og alt som ligger utenfor komfortsonen medføre stress og ulyst, og vi tåler lite og reagerer sterkt på bagateller.
  • Vi tar alt personlig og blir altfor opptatt av hva andre tenker om oss.
  • Mange flykter inn i en digital verden av sosiale medier, spill og gaming, eller dropper ut fra skole, jobb og sosiale forpliktelser.

Når denne utviklingen er i gang trues livskvaliteten, hverdagsmotivasjonen og framtidshåpet vårt. Vi neglisjerer våre følelsesmessige behov, blir en skygge av oss selv og da må vi ta grep.

Foredraget skal gi deg gjenkjennelse, inspirere deg, få deg til å tenke annerledes og bidra til at du tar deg selv på alvor. Men ikke minst skal du få mot og motivasjon og verktøy som kan bringe deg inn på et bedre spor og gi deg et mer meningsfullt liv, der du tar deg selv på alvor!

Det verste som kan skje et menneske, er at man ikke liker seg selv.

Filmregissør Kay Pollack

Innhold:

Del A: Hva betyr det å ta seg selv på alvor?

Del B: Hvorfor er dette så viktig for selvbildet, hverdagsmotivasjonen og mestringsfølelsen?

Del C: Hva må vi gjøre / hvilke redskaper og verktøy trenger vi?

Del D: Hverdagens trening og selvledelse.

Kompendium med faglig innhold tilsendt etter foredraget.

Ordrebekreftelsen er billetten din. Ha den tilgjengelig på telefon eller utskrift.