«Svært følsomme personer»

Er du en person som lett blir overveldet av følelser. Både gode og dårlige. Kan du bli sterkt påvirket av stemninger, energi og kroppsspråket til de rundt deg ? Blir du litt gladere enn de fleste og du reagerer lettere på og engasjerer deg fort i ting som skjer i deg og rundt deg. Samtidig som du også kan bli mer såret, lei deg og følelsesmessig satt ut enn de fleste rundt deg.

Opplever du ofte at du oppdateres automatisk på hvordan de rundt deg har det følelsesmessig. Du kjenner energien deres og stemningene som svinger. Og reagerer lett – og sterkt på folks kroppsspråk og holdning. Og du kan reagere sterkt på lyder, lys og stress ? Og du kan svinge fort i stemning og følelser på grunn av ytre påvirkning og opplevelse ?Og når du først har reagert eller sagt ifra kan du være helt utladet, tom og sliten.

Kjenner du deg igjen i dette, hører du trolig til gruppen ”svært følsomme personer”. Eller ”highly sensitive person”, som betegnelsen er internasjonalt. Dette er en betegnelse som beskriver en stadig økende del av befolkningen. Vi regner i dag at ca. 20 prosent av mennesker faller inn under denne betegnelsen. Vårt travle samfunn gir lite rom til å stoppe opp og kjenne på følelser. Dette bidrar til stadig å utvikle antallet mennesker i samfunnet med psykopatiske trekk.:Mennesker som i større eller mindre grad har mistet kontakt med følelsene sine, og som derfor har begrenset innlevelse og empati. Disse personene og dette fenomenet finner vi overalt og vi påvirkes av dem på alle arenaer. Svært følsomme personer representerer det motsatte ytterpunktet. Disse utgjør grunnfjellet og motoren i det mellommenneskelige samspillet i samfunnet vårt. Deres spisskompetanse er omsorg, empati og rettferdighet. De kjenner instinktivt på hvem som trenger støtte og omsorg. Deres hypersensitivitet på følelser og stemninger registrerer automatisk klima, atmosfære og sinnelag. De ser hvordan vi har det bak maskene våre. Og de prøver forsiktig å hjelpe oss – om vi ønsker det. De er overalt. I klasserommet og på arbeidsplassen. De er kjærestene våre, venner og kollegaer. Og de bruker veldig mye av energien sin til å føle, kjenne på og å bry seg.

Å være svært følsom er i utgangspunktet en stor ressurs. ”Alle” vil ha venner som bryr seg, forstår hvordan du har det og som møter deg med omsorg og empati. Men dersom den svært følsomme ikke forstår seg selv og sin fantastiske ressurs, kan dette gjøre en enda mer sårbar og sensitiv for det aller meste. Når man ikke har kunnskap om disse fenomenene kan man lett føle seg annerledes og spesiell. Man kan bli irritert og sint på seg selv fordi man ”alltid” reagerer så sterkt på ting. De kan føle seg dramatiske og teite. Slik kan man utvikle sin selvkritikk og bidra til at selvbildet kan påvirkes på en negativ måte. Noe som i utgangspunktet er en ressurs – kan således bli snudd til noe negativt.

I Norge vet man i dag lite om dette fenomenet. Men googler du på ”highly sensitive person” – vil du få millioner av treff. I ”Solstråleboken” skriver jeg – for første på norsk om svært følsomme personer, og også om svært følsomme barn. Dette burde vært obligatorisk folkeopplysning for alle, fordi det gjelder så mange og deres forhold til seg selv. Men også for å forstå alle de svært følsomme personene som du har omkring deg, enten du er venn og kollega, forelder eller pedagog – og ikke helt forstår disse som ”reagerer så lett – og så sterkt”. Ikke minst i norsk skole er det mange ressursrike barn som lider. Fordi manglende kunnskap om og forståelse for fenomenet i seg selv, fører til feil tilnærming og håndtering av disse elevene. For hvilken effekt intetanende lærere og foreldre kan ha på et svært følsomt barn, kan ikke overvurderes. En svært følsom person er hele tiden i følelsene. Derfor er man særdeles sårbar overfor dem som for det meste lever i hodet sitt eller i handlingene sine…..