Kunde – men først og fremst menneske

Salg og relasjonsbygging handler om hva vi gjør for å skape gjenkjøp og faste fornøyde kunder. Samtidig som vi skaffer oss nye kunder. Det fødes ikke kunder på norske sykehus. Der fødes mennesker. Mennesker er subjekter med tanker, forventninger og følelser. En kunde er et objekt. Skal vi lykkes må vi derfor tenke i retning av å utvikle oss til å bli «amatør-psykologer» – som forstår og praktiserer at kunden først og fremst er et menneske. «Skal du bevege et menneske – må du møte dem der de er».