Hvordan skape trygghet, arbeidsglede og motivasjon – i tider preget av omstilling og endring

Omstilling og endring er en realitet og en utfordring innen de fleste bransjer og arenaer i norsk næring og organisasjonsliv anno 2018. «Ingen» liker endring. 95% av vår atferd har sin kilde i vaner. Hvem har bare gode vaner? Dette er et motivasjonsforedrag om hva og hvordan vi må gripe endrings-situasjonen an, for at vi skal kunne være trygge, motiverte og offensive i endringssituasjonen.