«Høysensitivitet – det glemte karaktertrekket» – veien fra sårbarhet til ressurs !

1 million nordmenn er høysensitive.
4 millioner er ikke-høysensitive.
Kunnskapen om dette karaktertrekket er minimal – i begge grupper. Derfor har en stor potensiell ressurs mer fungert som en kilde til sårbarhet.
Dette foredraget er for «alle» enten man er høysensitiv eller bare forelder, pedagog, helsearbeider, kollega eller medmenneske.
Foredraget bygger på «Boken om Høysensitivitet» – og har de samme tre ambisjonene:
Å gi alle nødvendig kunnskap om karaktertrekket
høysensitiv.
Å gjøre de høysensitive stolte av sitt karaktertrekk – og å gjøre de som ikke er høysensitive til medspillere. Og ikke motspillere. Foredraget kan ytterligere skreddersys til ulike målgrupper, som f.eks. foreldregrupper, skole- og eller barnehagepersonell, ulike grupper av helsepersonell.