Høysensitive elever, – en ressurs eller utfordring?

Hver femte elev er høysensitiv. De har en intuitiv opplevelse og fornemmelse om hva som forventes av dem. Mange har et veldig høyt forventningspress selv i sin ankomst på skolen. Å behandle alle likt kan derfor være uheldig overfor høysensitive barn, og et mer hensiktsmessig fokus mot dem vil være å behandle dem rettferdig. De er opptatt av å bli bekreftet som menneske før de behandles som elev. I en skole hvor pedagoger har kunnskap om og gjenkjennelse til de særlig sensitive, vil disse barna blomstre og være en ressurs både for seg selv og sine medelever.

Dette foredraget burde være obligatorisk for alle som jobber med barn og elever, også for foreldre.