God nok

Som samtalepartner i 37 år har jeg kommet tett på enkeltmennesker i alle aldre. Flotte ansvarsbevisste, snille og omsorgsfulle mennesker som har en tiltagende følelse av å ikke strekke til eller være god nok. Ikke minst «Generasjon prestasjon» sliter med stress, slitenhet, demotivasjon og et gradvis mindre optimistisk fremtidshåp. Når vi ikke føler oss elskbare så kompenserer vi med beundring og ytre orientering som gir tomhet i stedet for trygghet.

Foredraget skal gi oss tilbake troen og håpet gjennom enkle og inspirerende tanker og perspektiver slik at ting faller på plass. Vi forstår at vi egentlig er gode nok men at det er tankene våre, prioriteringene våre og våre vaner som er litt i utakt med våre behov og verdier. Foredraget er svært velegnet for ungdom på ungdomsskoler og videregående skoletrinn.