Fra enkeltindivider til sammensveiset team

Å utvikle et team er en prosess. Oppgavens egenart, rammebetingelser og tid er viktige faktorer. Men ikke minst betyr persongalleriet og hvordan gruppen ledes mye. I dette foredraget er det de menneskelige aspektene og den mellommenneskelige kommunikasjonen som er i fokus.