Dette er Solstråleboken

Vi burde ha det godt – men det føles ikke slik.
Norge er et usedvanlig rikt og flott land. Vi har alle muligheter for å ha det godt. Men som psykolog, menneske og medmenneske har jeg i årevis hatt en tiltagende følelse av at mange i landet vårt likevel sliter med psyken. Vi burde hatt det godt – men det føles ikke slik.

Derfor skrev jeg Solstråleboken. Tenkt som en vitamininnsprøytning i positiv psykologi for å gi folk konkrete forklaringer, øke forståelse og gi konkrete råd og verktøy for hvordan vi pleier psyken vår og får det livet vi ønsker og fortjener.

Hittil har 26.000 mennesker kjøpt boken min – og sier i kor: «Solstråleboken er en svært god bok- som kan bidra til å endre og forbedre folks liv!»

Et komplett leksikon i hverdagspsykologi på 303 sider.

Bli en Solstråle – du også…