Kategoriarkiv: Skreddersydde foredrag

Fra enkeltindivider til sammensveiset team

Å utvikle et team er en prosess. Oppgavens egenart, rammebetingelser og tid er viktige faktorer. Men ikke minst betyr persongalleriet og hvordan gruppen ledes mye. I dette foredraget er det de menneskelige aspektene og den mellommenneskelige kommunikasjonen som er i fokus.

Menneskeorientert lederskap

Ledelse er å utvikle mennesker. Dette er et foredrag om hva menneskeorientert lederskap er. Hvorfor det er så viktig, og hvordan vi gjør det i praksis. En ahaopplevelse og vitamininnsprøyting for alle ledere med personalansvar, alle foreldre eller ansatte i skole og barnehage.

Hverdagsmotivasjon

Et konkret og bredt foredrag om betydningen av hverdagsmotivasjon, forskjellen på ytre og indre motivasjon – og ikke minst er dette en veiviser på hvordan vi motiverer oss selv og andre. Krydret med eksempler og bilder fra hverdagen – gjenkjennelige og aktuelle for absolutt alle.

Å bli mitt beste jeg

Tar utgangspunkt i 10 suksessfaktorer i hva som skal til for at vi henter ut og får brukt det optimale av våre totale ressurser. Presentert på en motiverende, morsom og underholdenende måte – med konkrete eksempler og bilder, gir dette et motivasjons-kick.

Arbeidsglede og motivasjon

Ingenting påvirker vår produktivitet og kvaliteten i det vi gjør – enn motivasjon. Og indre motivasjon fungerer mye bedre og langsiktig enn ytre motivasjon. Kombinert med stor arbeidsglede og godt humør er dette viktige suksessfaktorer i et godt arbeidsmiljø og en velfungerende jobbhverdag.

Sterk sammen – unik alene

Et velfungerende fellesskap forutsetter at enkeltindividet forstår sin rolle og betydning. Og tar et sterkt medansvar for personlig utvikling, selvledelse og egenmotivasjon. Foredraget vektlegger hva som menes med dette, hvorfor det er så viktig og hvordan vi kan gjøre det i praksis.