Kategoriarkiv: Skreddersydde foredrag

Slik får vi fart på bedriften

Av og til trenger vi bare en motivasjonsboost der noen skiller klinten fra hveten og får oss til å se oss selv, våre behov og hvilken vei vi skal gå! Med utgangspunkt i at menneskene er bedriftens viktigste ressurs viser jeg hvordan vi tar grep og får dette omsatt fra teori til praksis på en morsom og inspirerende måte. Dette foredraget er spesielt egnet som frokost – eller lunsjforedrag, butikkledermøter eller andre sammenhenger hvor man trenger å bli vekket litt, bevisstgjort eller få forankret det man egentlig vet – men som kanskje er ute av fokus.

Til skolestart med fulle batterier

Et motivasjonsforedrag som skal skape lyst og motivasjon for lærere og barnehageansatte som skal i gang med nytt skole – eller barnehageår. Foredraget bygger på positiv psykologi som får det beste frem i oss. Å begynne med nye krefter, arbeidsglede, være inspirert og bevisst er særdeles viktig. Skal du motivere andre – må du selv være motivert!

Mulighet for en og to – timers foredrag, men også full dag som seminar.

Høysensitive elever, – en ressurs eller utfordring?

Hver femte elev er høysensitiv. De har en intuitiv opplevelse og fornemmelse om hva som forventes av dem. Mange har et veldig høyt forventningspress selv i sin ankomst på skolen. Å behandle alle likt kan derfor være uheldig overfor høysensitive barn, og et mer hensiktsmessig fokus mot dem vil være å behandle dem rettferdig. De er opptatt av å bli bekreftet som menneske før de behandles som elev. I en skole hvor pedagoger har kunnskap om og gjenkjennelse til de særlig sensitive, vil disse barna blomstre og være en ressurs både for seg selv og sine medelever.

Dette foredraget burde være obligatorisk for alle som jobber med barn og elever, også for foreldre.

Ta deg selv på alvor

Min personlige evaluering av landets befolkning er at vi innerst inne er ordentlige mennesker; vi vet hva som er rett og galt, vi har våre standarder – men vi omsetter ikke dette i stor nok grad til praktiske handlinger. Vi tar ikke oss selv på alvor. Da blir resultatet som i SKAM – serien; når ordentlige mennesker ikke oppfører seg ordentlig så oppstår vonde følelser som for eksempel skam. Dette er et inspirasjonsforedrag om hvorfor det er så viktig å ta seg selv på alvor og hvordan. Hvilke grep må til? Foredraget retter seg spesielt mot mennesker som ønsker personlig utvikling og som ønsker å leve mer i takt med den de er og tror på.

God nok

Som samtalepartner i 37 år har jeg kommet tett på enkeltmennesker i alle aldre. Flotte ansvarsbevisste, snille og omsorgsfulle mennesker som har en tiltagende følelse av å ikke strekke til eller være god nok. Ikke minst «Generasjon prestasjon» sliter med stress, slitenhet, demotivasjon og et gradvis mindre optimistisk fremtidshåp. Når vi ikke føler oss elskbare så kompenserer vi med beundring og ytre orientering som gir tomhet i stedet for trygghet.

Foredraget skal gi oss tilbake troen og håpet gjennom enkle og inspirerende tanker og perspektiver slik at ting faller på plass. Vi forstår at vi egentlig er gode nok men at det er tankene våre, prioriteringene våre og våre vaner som er litt i utakt med våre behov og verdier. Foredraget er svært velegnet for ungdom på ungdomsskoler og videregående skoletrinn.

God morgen Solstråle – Hei Solstråle!

Holdningen kommer alltid foran handlingen. Derfor må vi begynne dagen med å si «hei Solstråle» til speilet – og ikke «herregud».
Dette foredraget er en energi-kick og passer godt som «wake-up call» eller som avslutning på en samling, kurs eller seminar.
Skal vi forbedre handlingene – må vi begynne med holdningene.

«Høysensitivitet – det glemte karaktertrekket» – veien fra sårbarhet til ressurs !

1 million nordmenn er høysensitive.
4 millioner er ikke-høysensitive.
Kunnskapen om dette karaktertrekket er minimal – i begge grupper. Derfor har en stor potensiell ressurs mer fungert som en kilde til sårbarhet.
Dette foredraget er for «alle» enten man er høysensitiv eller bare forelder, pedagog, helsearbeider, kollega eller medmenneske.
Foredraget bygger på «Boken om Høysensitivitet» – og har de samme tre ambisjonene:
Å gi alle nødvendig kunnskap om karaktertrekket
høysensitiv.
Å gjøre de høysensitive stolte av sitt karaktertrekk – og å gjøre de som ikke er høysensitive til medspillere. Og ikke motspillere. Foredraget kan ytterligere skreddersys til ulike målgrupper, som f.eks. foreldregrupper, skole- og eller barnehagepersonell, ulike grupper av helsepersonell.

Hvordan skape trygghet, arbeidsglede og motivasjon – i tider preget av omstilling og endring

Omstilling og endring er en realitet og en utfordring innen de fleste bransjer og arenaer i norsk næring og organisasjonsliv anno 2018. «Ingen» liker endring. 95% av vår atferd har sin kilde i vaner. Hvem har bare gode vaner? Dette er et motivasjonsforedrag om hva og hvordan vi må gripe endrings-situasjonen an, for at vi skal kunne være trygge, motiverte og offensive i endringssituasjonen.

Kunde – men først og fremst menneske

Salg og relasjonsbygging handler om hva vi gjør for å skape gjenkjøp og faste fornøyde kunder. Samtidig som vi skaffer oss nye kunder. Det fødes ikke kunder på norske sykehus. Der fødes mennesker. Mennesker er subjekter med tanker, forventninger og følelser. En kunde er et objekt. Skal vi lykkes må vi derfor tenke i retning av å utvikle oss til å bli «amatør-psykologer» – som forstår og praktiserer at kunden først og fremst er et menneske. «Skal du bevege et menneske – må du møte dem der de er».