Kategoriarkiv: Seminar

Ta meg selv på alvor

Hvert minutt gjennom hele livet skal vi tilbringe tiden i vårt eget selskap. Vi må vi passe på å trives med oss selv.

Dessverre er vi ikke så gode til det i praksis. I 34 år har Trond hatt personlige samtaler med enkeltindivider, par og familier. De siste årene har han sett at en del svært uheldige forhold utvikler seg:

 • Vi er strenge, kritiske, dømmende og negative overfor oss selv.
 • Vi sliter med utilstrekkelighetsfølelse, føler oss mislykket og ikke gode nok.
 • Stress og bekymringer blir vår hverdag og livsgleden og humøret forsvinner.
 • Mange kjenner på angst, føler seg slitne og mangler energi. Da er det lett å isolere seg.
 • Når vi er bakpå vil sosiale aktiviteter og alt som ligger utenfor komfortsonen medføre stress og ulyst, og vi tåler lite og reagerer sterkt på bagateller.
 • Vi tar alt personlig og blir altfor opptatt av hva andre tenker om oss.
 • Mange flykter inn i en digital verden av sosiale medier, spill og gaming, eller dropper ut fra skole, jobb og sosiale forpliktelser.

Når denne utviklingen er i gang trues livskvaliteten, hverdagsmotivasjonen og framtidshåpet vårt. Vi neglisjerer våre følelsesmessige behov, blir en skygge av oss selv og da må vi ta grep.

Foredraget skal gi deg gjenkjennelse, inspirere deg, få deg til å tenke annerledes og bidra til at du tar deg selv på alvor. Men ikke minst skal du få mot og motivasjon og verktøy som kan bringe deg inn på et bedre spor og gi deg et mer meningsfullt liv, der du tar deg selv på alvor!

Det verste som kan skje et menneske, er at man ikke liker seg selv.

Filmregissør Kay Pollack

Innhold:

Del A: Hva betyr det å ta seg selv på alvor?

Del B: Hvorfor er dette så viktig for selvbildet, hverdagsmotivasjonen og mestringsfølelsen?

Del C: Hva må vi gjøre / hvilke redskaper og verktøy trenger vi?

Del D: Hverdagens trening og selvledelse.

Kompendium med faglig innhold tilsendt etter foredraget.

Ordrebekreftelsen er billetten din. Ha den tilgjengelig på telefon eller utskrift.

Når barnet ikke vil gå på skolen

Skolevegring og drop-out problematikk er dessverre økende på alle klassetrinn. I mange tilfeller er det de mest sensitive og verdiorienterte elevene som først kjenner ulyst og ubehag. Skolefravær er et svært vanskelig tema både for eleven, foreldre, skolen og samfunnet generelt.

De siste 15 årene har psykolog Trond Haukedal hatt en stor økning av barn og unge i sin klinikk. Han har møtt svært mange drop-out elever, deres foreldre og vært på mange møter med skolen.

I dette foredraget deler han sine tanker, erfaringer og opplevelser. Han gir konkrete råd og innspill til hvordan man kan håndtere denne fortvilende og vanskelige situasjonen som skolevegring er.

Foredraget belyser:

·       Hva er skolevegring og drop-out problematikk?

·       Hvem er drop-out elevene og hvorfor vegrer de seg?

·       Sensitive barns møte med norsk skole. Mentaliserende unge i møte med et ikke-mentaliserende samfunn.

·       Hva kjennetegner Generasjon Prestasjon og det moderne samfunnets verdier?

·       Skolevegring handler mye om psykisk trygghet og egenverdi. Hva er dette og hvordan utvikles det?

·       Hvordan kan vi skape mestringsfølelse hos de som vegrer seg og har droppet ut?

·       Det offentlige hjelpeapparatets møte med skolevegreren.

·       Tiltak, erfaringer og hjelpeverktøy som kan gi gode løsninger.

·       Dialog og svar på spørsmål.

Dette er et 2 timers foredrag inkludert pause.

Ordrebekreftelsen er billetten din. Ha den tilgjengelig på telefon eller utskrift.

«GOD NOK»

Selvbildet, egenverdien og selvrespekten fungerer som «motoren» i livet vårt og i vår tilværelse.

Har vi det bra med oss selv – er livet bra!

Sliter vi med oss selv – føles det meste tungt og vanskelig!

 • Vi bruker altfor mye energi på å bekymre oss.
 • Folk flest kjenner på utilstrekkelighetsfølelsen – er jeg «god nok?
 • Vi slites ut av stress og ønske om perfeksjonisme.
 • «Komfortsonen» blir smalere og smalere – frykten for å «drite seg ut» blir større og større.

Ta et oppgjør med alt det som får deg til å tvile på deg selv!

Forstå og lær hva som må til for å fjerne tvilen, og få på plass en ny og forsterket holdning på at du er god nok!

Få en bedre relasjon til deg selv og det vil føre til at du bedrer relasjonene til de rundt deg.

Trond fremfører sitt fagstoff og budskap med sin sedvanlige varme, humor og positiv energi.

«GOD NOK»

Selvbildet, egenverdien og selvrespekten fungerer som «motoren» i livet vårt og i vår tilværelse.

Har vi det bra med oss selv – er livet bra!

Sliter vi med oss selv – føles det meste tungt og vanskelig!

 • Vi bruker altfor mye energi på å bekymre oss.
 • Folk flest kjenner på utilstrekkelighetsfølelsen – er jeg «god nok?
 • Vi slites ut av stress og ønske om perfeksjonisme.
 • «Komfortsonen» blir smalere og smalere – frykten for å «drite seg ut» blir større og større.

Ta et oppgjør med alt det som får deg til å tvile på deg selv!

Forstå og lær hva som må til for å fjerne tvilen, og få på plass en ny og forsterket holdning på at du er god nok!

Få en bedre relasjon til deg selv og det vil føre til at du bedrer relasjonene til de rundt deg.

Trond fremfører sitt fagstoff og budskap med sin sedvanlige varme, humor og positiv energi.

«GOD NOK»

Selvbildet, egenverdien og selvrespekten fungerer som «motoren» i livet vårt og i vår tilværelse.

Har vi det bra med oss selv – er livet bra!

Sliter vi med oss selv – føles det meste tungt og vanskelig!

 • Vi bruker altfor mye energi på å bekymre oss.
 • Folk flest kjenner på utilstrekkelighetsfølelsen – er jeg «god nok?
 • Vi slites ut av stress og ønske om perfeksjonisme.
 • «Komfortsonen» blir smalere og smalere – frykten for å «drite seg ut» blir større og større.

Ta et oppgjør med alt det som får deg til å tvile på deg selv!

Forstå og lær hva som må til for å fjerne tvilen, og få på plass en ny og forsterket holdning på at du er god nok!

Få en bedre relasjon til deg selv og det vil føre til at du bedrer relasjonene til de rundt deg.

Trond fremfører sitt fagstoff og budskap med sin sedvanlige varme, humor og positiv energi.

Veien fra sårbarhet til ressurs.

Foredraget er rettet mot høysensitive mennesker, foresatte, fagpersonell, pedagoger og andre som ønsker kunnskap om emnet. Høysensitivitet er et positivt, medfødt karaktertrekk. Foredraget vil hjelpe deg å gjøre dette til en ressurs framfor sårbarhet.

Prisen på 400 kroner inkluderer foredrag med kompendium.

Det blir servert kaffe og te før, etter og i pausen

Ved bestilling mottar du bestillingsbekreftelse på e-post som er din inngangsbillett.

Det vil være mulig å kjøpe «Boken om høysensitivitet» på foredraget.

Veien fra sårbarhet til ressurs

Foredraget er rettet mot høysensitive mennesker, foresatte, fagpersonell, pedagoger og andre som ønsker kunnskap om emnet. Høysensitivitet er et positivt, medfødt karaktertrekk. Foredraget vil hjelpe deg å gjøre dette til en ressurs framfor sårbarhet.

Prisen på 400 kroner inkluderer foredrag med kompendium.

Det blir servert kaffe og te før, etter og i pausen

Ved bestilling mottar du bestillingsbekreftelse på e-post som er din inngangsbillett.

Det vil være mulig å kjøpe «Boken om høysensitivitet» på foredraget.