Kategoriarkiv: Seminar

Ta meg selv på alvor

Hvert minutt gjennom hele livet skal vi tilbringe tiden i vårt eget selskap. Vi må vi passe på å trives med oss selv.

Dessverre er vi ikke så gode til det i praksis. I 34 år har Trond hatt personlige samtaler med enkeltindivider, par og familier. De siste årene har han sett at en del svært uheldige forhold utvikler seg:

 • Vi er strenge, kritiske, dømmende og negative overfor oss selv.
 • Vi sliter med utilstrekkelighetsfølelse, føler oss mislykket og ikke gode nok.
 • Stress og bekymringer blir vår hverdag og livsgleden og humøret forsvinner.
 • Mange kjenner på angst, føler seg slitne og mangler energi. Da er det lett å isolere seg.
 • Når vi er bakpå vil sosiale aktiviteter og alt som ligger utenfor komfortsonen medføre stress og ulyst, og vi tåler lite og reagerer sterkt på bagateller.
 • Vi tar alt personlig og blir altfor opptatt av hva andre tenker om oss.
 • Mange flykter inn i en digital verden av sosiale medier, spill og gaming, eller dropper ut fra skole, jobb og sosiale forpliktelser.

Når denne utviklingen er i gang trues livskvaliteten, hverdagsmotivasjonen og framtidshåpet vårt. Vi neglisjerer våre følelsesmessige behov, blir en skygge av oss selv og da må vi ta grep.

Foredraget skal gi deg gjenkjennelse, inspirere deg, få deg til å tenke annerledes og bidra til at du tar deg selv på alvor. Men ikke minst skal du få mot og motivasjon og verktøy som kan bringe deg inn på et bedre spor og gi deg et mer meningsfullt liv, der du tar deg selv på alvor!

Det verste som kan skje et menneske, er at man ikke liker seg selv.

Filmregissør Kay Pollack

Innhold:

Del A: Hva betyr det å ta seg selv på alvor?

Del B: Hvorfor er dette så viktig for selvbildet, hverdagsmotivasjonen og mestringsfølelsen?

Del C: Hva må vi gjøre / hvilke redskaper og verktøy trenger vi?

Del D: Hverdagens trening og selvledelse.

Kompendium med faglig innhold tilsendt etter foredraget.

Ordrebekreftelsen er billetten din. Ha den tilgjengelig på telefon eller utskrift.

Analog motivasjon i en digital hverdag

 • Hva, hvorfor, hvordan?

Krav og forventninger øker fra alle hold. Kommuner, fylker og statlige institusjoner slår seg sammen og omstilling og endring er blitt hverdagen i både det private og offentlige Norge. Samtidig blir hverdagen stadig mer digital. De fleste tilbringer mange timer online, men de viktigste suksessfaktorene i hverdagen er fortsatt analoge. Motivasjon, arbeidsglede, lagånd og psykisk trygghet er følelser som kommer innenfra og som trenger stimulering og oppmerksomhet.

Foredraget skal bevisstgjøre, inspirere og motivere travle mennesker i en hurtig, digital og ytre orientert hverdag.

Viktige temaer som blir belyst:

 • Krav, forventninger og ambisjoners betydning og hvilke konsekvenser dette får for medarbeideren. Indre vs. ytre motivasjon.
 • Hvilken betydning har digitaliseringen på relasjonskvaliteten?
 • Mestring, mestringsmotivasjon og komfortsone-utfordringer. Endringspsykologi.
 • Digital vs. analog stimulering
 • Hvordan skal man prioritere i hverdagen?
 • Hva gjør digitaliseringen med mentaliseringsevnen og arbeidsmiljøet?
 • Det passiv /aggressive samfunnet skaper duell i stedet for duett. Konsekvensanalyse.
 • Gaming, den nye ungdomsidretten?
 • Humor er analog i sin natur. Skal vi le eller like?
 • Få energien tilbake gjennom å håndtere overtenkning og hverdagsbekymringer.

Ordrebekreftelsen er billetten din. Ha den tilgjengelig på telefon eller utskrift.

«GOD NOK»

Selvbildet, egenverdien og selvrespekten fungerer som «motoren» i livet vårt og i vår tilværelse.

Har vi det bra med oss selv – er livet bra!

Sliter vi med oss selv – føles det meste tungt og vanskelig!

 • Vi bruker altfor mye energi på å bekymre oss.
 • Folk flest kjenner på utilstrekkelighetsfølelsen – er jeg «god nok?
 • Vi slites ut av stress og ønske om perfeksjonisme.
 • «Komfortsonen» blir smalere og smalere – frykten for å «drite seg ut» blir større og større.

Ta et oppgjør med alt det som får deg til å tvile på deg selv!

Forstå og lær hva som må til for å fjerne tvilen, og få på plass en ny og forsterket holdning på at du er god nok!

Få en bedre relasjon til deg selv og det vil føre til at du bedrer relasjonene til de rundt deg.

Trond fremfører sitt fagstoff og budskap med sin sedvanlige varme, humor og positiv energi.

«GOD NOK»

Selvbildet, egenverdien og selvrespekten fungerer som «motoren» i livet vårt og i vår tilværelse.

Har vi det bra med oss selv – er livet bra!

Sliter vi med oss selv – føles det meste tungt og vanskelig!

 • Vi bruker altfor mye energi på å bekymre oss.
 • Folk flest kjenner på utilstrekkelighetsfølelsen – er jeg «god nok?
 • Vi slites ut av stress og ønske om perfeksjonisme.
 • «Komfortsonen» blir smalere og smalere – frykten for å «drite seg ut» blir større og større.

Ta et oppgjør med alt det som får deg til å tvile på deg selv!

Forstå og lær hva som må til for å fjerne tvilen, og få på plass en ny og forsterket holdning på at du er god nok!

Få en bedre relasjon til deg selv og det vil føre til at du bedrer relasjonene til de rundt deg.

Trond fremfører sitt fagstoff og budskap med sin sedvanlige varme, humor og positiv energi.

«GOD NOK»

Selvbildet, egenverdien og selvrespekten fungerer som «motoren» i livet vårt og i vår tilværelse.

Har vi det bra med oss selv – er livet bra!

Sliter vi med oss selv – føles det meste tungt og vanskelig!

 • Vi bruker altfor mye energi på å bekymre oss.
 • Folk flest kjenner på utilstrekkelighetsfølelsen – er jeg «god nok?
 • Vi slites ut av stress og ønske om perfeksjonisme.
 • «Komfortsonen» blir smalere og smalere – frykten for å «drite seg ut» blir større og større.

Ta et oppgjør med alt det som får deg til å tvile på deg selv!

Forstå og lær hva som må til for å fjerne tvilen, og få på plass en ny og forsterket holdning på at du er god nok!

Få en bedre relasjon til deg selv og det vil føre til at du bedrer relasjonene til de rundt deg.

Trond fremfører sitt fagstoff og budskap med sin sedvanlige varme, humor og positiv energi.

Veien fra sårbarhet til ressurs.

Foredraget er rettet mot høysensitive mennesker, foresatte, fagpersonell, pedagoger og andre som ønsker kunnskap om emnet. Høysensitivitet er et positivt, medfødt karaktertrekk. Foredraget vil hjelpe deg å gjøre dette til en ressurs framfor sårbarhet.

Prisen på 400 kroner inkluderer foredrag med kompendium.

Det blir servert kaffe og te før, etter og i pausen

Ved bestilling mottar du bestillingsbekreftelse på e-post som er din inngangsbillett.

Det vil være mulig å kjøpe «Boken om høysensitivitet» på foredraget.

Veien fra sårbarhet til ressurs

Foredraget er rettet mot høysensitive mennesker, foresatte, fagpersonell, pedagoger og andre som ønsker kunnskap om emnet. Høysensitivitet er et positivt, medfødt karaktertrekk. Foredraget vil hjelpe deg å gjøre dette til en ressurs framfor sårbarhet.

Prisen på 400 kroner inkluderer foredrag med kompendium.

Det blir servert kaffe og te før, etter og i pausen

Ved bestilling mottar du bestillingsbekreftelse på e-post som er din inngangsbillett.

Det vil være mulig å kjøpe «Boken om høysensitivitet» på foredraget.