Kategoriarkiv: Blogg Høysensitivitet

Her er boken om høysensitivitet

ER DU HØYSENSITIV?

Er svaret ja?
Da vil ting falle på plass når du leser denne boken. Du vil forstå at det er et medfødt karaktertrekk som gjør at du alltid har sanset, følt og reagert mye og sterkt på opplevelser og forhold i dine omgivelser. Og du vil bli stolt av å «eie» denne ressursen, og glede deg over din høysensitivitet. Og husk: Det er 1 million av dere – bare i Norge.

 

Er svaret nei?
Da er du en av de 4 millioner andre. Forhåpentligvis er du en medspiller. En som har kunnskap om høysensitivitet og som kan samspille med dine omgivelser på en varm, empatisk og respektfull måte. Hvis ikke – er du en motspiller. En som durer frem ubevisst og ubetenkt, og lar folk sitte igjen i sitt følelseskaos – uten at du aner noe som helst. Og da er det leit, dersom det er barna dine, familien, venner eller kollegaer det går ut over.

Uansett – les denne boken – og den vil gjøre hverdagen din bedre !

Smakebit på «Høysensitivitetsboken»

Høysensitivtet – det ukjente karaktertrekket.

DU.
Er du et menneske som så lenge du kan huske har følt deg litt annerledes? Som har merket at du reagerer sterkere på ting, er mer følsom og påvirkbar på stemninger og atmosfære rundt deg? Oppfatter du mer av det som skjer i situasjoner, for eksempel hvordan folk «føler» og hvordan de har det? Er du opptatt av rettferdighet? Ser du forbi og bak ordene og falske smil, og har en indre fornemmelse av at det ikke er dette som menes? Eller har du knyttet deg spesielt sterkt til en person som du følte så deg, forsto deg og ville deg godt- enten det var en av foreldrene dine, en venn, lærer eller nabo?

Har du et rikt indre liv? Har du brukt tid, følelser og tanker på å forstå, se sammenhenger eller bare vurdere og å analysere på et dypere plan? Er du mer verdiorientert, og i utgangspunktet mer «ordentlig» enn de fleste- og derfor vært bekymret og fortvilet over all urettferdighet og uordentlighet i verden?

Har du tenkt at det har vært noe galt med deg og at de andre er «normale»? Blir du lett «vippet av pinnen»? Reagerer du kraftigere enn andre i enkelte situasjoner og ser etterpå at din opplevelse var riktig, men styrken og kraften i din reaksjon var noe i overkant og dermed ble du sårbar og lei deg?

Da er du sannsynligvis høysensitiv.

BARNET DITT
Har du et barn som alltid har vært litt mer følsomt og mottakelig for ytre stimuli enn andre barn? Som reagerer sterkere på stemmen din, kroppsspråket og humøret ditt. Som falt lettere til ro når du var rolig, trygg og harmonisk- men som ble urolig når du var stresset og ikke helt på plass i deg selv. Et barn som kunne veksle mellom å leke med andre barn og å være tilskuer. Og som når det vokste til og ble eldre kunne falle utenfor leken. Et barn som hadde så mange spørsmål, og som undret seg over så mange ting. Gjerne på et nivå og med en dybde som lå over den fysiske alderen. Et barn som kunne se hvem i omgivelsene som trengte trøst og som tok vare på de svake. Og som kunne avsløre deg med å spørre om du var lei deg før du selv var klar over det. Et barn som trengte alenetid i perioder, mye nærhet og voksenkontakt og som var skvetten på mye lys, lyder, høye stemmer og tekstiler mot huden. Og som kunne bli veldig fortvilet og utrøstelig når det ble for mye – press, krav og forventninger førte til at det gikk helt i vranglås. Men som ellers i skolehverdagen var skoleflink, kreativ og med en «kunstnersjel» inni seg.

Da er det svært sannsynlig at barnet ditt er høysensitivt.

BROR ELLER SØSTER
Har du en bror eller søster som du som oftest kunne leke godt og ivrig med, som du var på lag med og du visste var glad i deg?

Som var veldig opptatt av rettferdighet og derfor ikke tålte urettferdighet, selv brusmengden til søndagsmiddag måtte måles helt nøyaktig.

Har du en søsken som vanligvis er snill og kjærlig men tåler lite. Som plutselig kunne være veldig lei seg, eller veldig sint. Og som også kunne lyse opp som en sol for den minste ting.

Utfordringer og tempo, stress og press fremkalte vondt i magen – krav og forventninger var vanskelig for din bror eller søster.

Har du hatt søsken som ikke likte at ting gikk for fort om morgenen, som våknet litt «hudløs» og sårbar, og måtte på et vis få på plass «plexiglasset» rundt seg for å kunne fungere. Og som da mye skjedde, mange inntrykk og opplevelser å fordøye trengte å trekke seg tilbake i sin egen boble og hadde nok med seg selv.

Da din søster eller bror vokste til og ble tenåring, kunne vedkommende si: «Jeg skulle ønske jeg kunne tulle og være ubekymret som alle andre, men jeg får det ikke til…. – jeg er ikke sånn».

Kjenner du igjen din bror eller søster kan du være ganske sikker på at vedkommende er høysensitiv.

KJÆRESTEN DIN
Har du en kjæreste, livsledsager eller ektemake som alltid har vært følsom og lett påvirkbar i enkelte situasjoner, preges av stemninger og andres humør og kroppsspråk?

Som ofte har villet trekke seg ut av sosiale situasjoner dersom det blir for mye eller varer for lenge? En som ser menneskene rundt dere på et dypere plan. Som blir lettere glad enn andre, men også fortere lei seg, såret og fortvilet. Og med en samvittighet som er svært godt utviklet- det du anser som enkle og uproblematiske avgjørelser og hendelser oppleves ikke slik av kjæresten din.

Har du en kjæreste som fort merker hvordan du har det følelsesmessig, som ikke kan «lures» i forhold til hvordan du har det? Som merker underliggende, uuttalte «stemninger». Som bryr seg, gleder seg, bekymrer seg og som er mer opptatt av omsorg, empati og det å være snille med hverandre enn andre tilsynelatende gjør. Da er du så heldig å ha en kjæreste som mest sannsynlig er høysensitiv. Det er en fantastisk gave i seg selv – men en gave som kan gi deg stor følelsesmessige utfordringer, fortvilte situasjoner og mye tankevirksomhet om du mangler kunnskap og forståelse for dette karaktertrekket.

VENNEN DIN
Har du en venn som er litt dypere og mer følsom enn andre? Som du erfarer er til å stole på, mener det han sier og stiller opp. En som du kan ha dype, ærlige og fortrolige samtaler med og som du forstår virkelig bryr seg om deg. Men som kan vegre seg for opplevelser og hendelser med mye støy og folkemengder.

En venn som kan bli stille og ettertenksom i perioder, kan trenge tid alene og kanskje er den første til å gå hjem.

Som husker ting, gjerne ned i minste detalj, men som ikke er dømmende og opptatt av syndebukker. Vennen din er opptatt av å forstå sammenhenger, å se ting fra flere sider og derfor kanskje litt skeptisk til enkel moro, tull og tøys og overflatiske aktiviteter.

Vennen din vil ikke såre noen, og kan derfor ha vanskelig for å være direkte.

Har du en slik venn er han eller hun mest sannsynlig høysensitiv.

ELEVEN DIN
Du har helt sikkert en håndfull elever i klasserommet ditt som påvirkes lettere av atmosfæren og stemningen i klassen. Som er veldig mottakelig for ditt kroppsspråk og din stemme, og blir veldig glade når du «ser dem», gir dem tid, støtte og oppmerksomhet. Tilsvarende blir de lei seg, ukonsentrert og sårbare om du irettesetter dem. De blir altså gladere enn de fleste, men også mer lei seg enn andre. Når de er lei seg er de gjerne mentalt «ute» over en lang stund. De fungerer ikke, tåler ingenting og leverer dårlig arbeid og prestasjoner. Da kan de bli urolige og bråkete og selv forsterke din irritasjon over dem.

Dersom du en dag er veldig til stede i «hodet», fokusert og konsentrert på oppgaver og frister – vil HSP barn reagere på din manglende følelsesmessige tilstedeværelse. De kan tro at du ikke liker dem (at de har gjort noe galt) og få bekreftet mange små episoder og opplevelser fra tidligere. De kan også utvikle seg til under-ytere. De har vist at de er bra utviklet intellektuelt og er gjerne mer kreative og skapende enn gjennomsnittet. I tillegg har de en sterk rettferdighetssans og er opptatt av alles velbefinnende. Men denne følsomheten og sårbarheten gjør også at mange av dem kan falle utenfor det sosiale fellesskapet i klassen og på skolen. Det er som om de ikke behersker den overflatiske dialogen og «fjasingen» som kan beskrive barn og unge i en konkurranse- og selvhevdelsesorientert skolesituasjon. Denne forstyrrede samhandlingen kan forsterkes gradvis, slik at de ender ganske alene eller med et fåtall venner. ( de er ensomme).

Noen elever kan ha en annen rolle. De er også svært påvirkbare av klasserommets psykologiske klima og stemninger, men der andre blir stille og passive, reagerer disse barna stikk motsatt. De er de mest utadvendte og de blir urolig, aktive og bråkete. De vandrer rundt i rommet uten egenkontroll, og kan prøve å ta styring i situasjoner om de føler det nødvendig. Dette skjer automatisk og gjør at barnet derfor er sårbart ved irettesettelser og kritikk- de kan reagere svært sterkt. Enten ved å bli stille og skamfull, eller for eksempel ved å svare frekt eller bli fysisk utagerende.

Uansett kan du regne med at du har høysensitive barn i klasserommet ditt. Disse beskrives ofte som «orkide-barn». De er sårbare og trenger litt ekstra stell og oppmerksomhet, og når de først blomstrer- blir de de vakreste blomstene av alle!

KOLLEGAEN DIN
Har du en kollega som du opplever som ekstra følsom for de psykiske faktorene i arbeidslivet? Som er svært samvittighetsfull, verdiorientert og innstilt på å gjøre sitt beste. Som sjeldent snakker negativt om andre. Når du snakker med vedkommende gir deg en følelse av å ha tenkt nøye gjennom ting og derfor kan gi deg en opplevelse av å ha et rikt indre liv.

Vedkommende kan tåle lite tempo og konkurranseorientering, i pressede situasjoner kan mye av motivasjonen forsvinne og arbeidet blir mindre effektivt. Dersom det er mye støy og mas i kantinen eller pauserommet, unngår kollegaen din helst disse situasjonene – eller oppholder seg der minst mulig.

Kollegaen din kan gi inntrykk av stor sosial forståelse og har mye empati og omsorg.

I en travel jobbhverdag får kollegaen din tempoproblemer, det blir mye hode – og handlingsorientering og da kan resultatet bli frustrasjoner og irritabilitet hos kollegaen din. Tilbaketrekking, demotivering, reservasjon og i verste fall sykemelding på grunn av stress er mulige utfall.

KLIENTEN, PASIENTEN ELLER BRUKEREN DIN
Er du helsepersonell eller NAV-ansatt og har klienter, pasienter eller brukere som du opplever burde ha alle forutsetninger for å fungere godt i hverdagen?

Fordi de er samvittighetsfulle, lojale med god selvinnsikt og sosial kompetanse. Men de er samtidig sårbare for arbeidsmiljø, krav, press og stress på arbeidsplassen. De har gjerne erfaringer med å stå på og å gjøre sitt beste så lenge som de klarer, men så blir det bare for mye for dem – de er følelsesmessig overveldet. Har mistet troen på at de kan mestre og holde ut på den arbeidsplassen, det er nesten så det er en fobisk reaksjon mot å oppleve det samme på nytt.

Din opplevelse av situasjonen kan være at dette handler om ressurspersoner som kommer til kort. Dette kan være en høysensitiv, «det menneskelige porselenet» som i en verden av støy, krav og forventninger opplever at de myke verdiene ikke holder mål. Det går rett og slett for fort! Og den langsomme faktoren hos mennesket- følelsene- blir hengende lenger og lenger etter. Og da denne gruppen hele tiden har nær kontakt med følelsene, ender denne onde sirkelen gjerne med at klienten kaster inn håndkleet og det ofte uten å selv forstå hvorfor.

«Det menneskelige porselenet» opplever det som at enn flokk elefanter kommer brasende inn i porselensbutikken – de føler seg utrygge, truet og sårbare.

Skal du som helsearbeider eller NAV – ansatt gjøre en best mulig jobb for høysensitive personer trenger du kunnskap om dette karaktertrekket. «Skal du bevege et menneske på en positiv måte, må du møte dem der de er…»

NABOEN DIN
Har du en hyggelig, høflig og sosialt veloppdragen nabo- som er opptatt av å hilse og oppføre seg ordentlig? Som tydeligvis liker bedre rolige møter enn stressede og travle treff over hekken. Som viser at når dere snakker sammen at vedkommende har perspektiver og tanker om hvordan mennesker skal samhandle og hvordan et nabolag skal fungere. Som kanskje er var for ditt kroppsspråk, og derfor overrasker deg når dagens møte ble så kort- da dere i går snakket så godt og lenge sammen. En nabo som i utgangspunktet er sosialt orientert, men som kan vegre seg litt for å forplikte seg til en avtale eller aktivitet. Likevel yter de 100 % når de stiller på dugnad, generalforsamling og andre aktiviteter… – de høysensitive er samvittighetsfulle.

Har naboen anledning til det, vises omsorg, kreativitet og skaperevne og andre talent.

Du er veldig heldig om du har en høysensitiv nabo- som når du forstår dette og møter vedkommende på en god måte vil kunne berike din hverdag.

 

ER DE HØYSENSITIVE VÅRE MEST KOMPLETTE MENNESKER
Både Elaine Aron sin forskning, hennes og andres kliniske studier- og mine egne kliniske erfaringer konkluderer med at det er svært krevende å være høysensitiv. Hva er så problemet?

Jeg tror at det først og fremst handler om at samfunnet er i utakt med selv. I mine foredrag pleier jeg spissformulere det som om «Samfunnet har ADHD»! Alt går så fort. Alt skal skje med en gang. Og en stadig utvikling av teknologi og sosiale medier gjør oss tilgjengelige døgnet rundt. Dette må gjøre noe med oss. Når jeg som kliniker møter mennesker som er preget av en slik hverdag, så ser jeg et fellestrekk hos de fleste av dem. De er sansemessig overstimulert og følelsesmessig understimulert. Fenomenet kombineres med det faktum at hurtigsamfunnet har utviklet en stadig sterkere kobling mellom prestasjoner og mestring på den ene siden, og egenverdien på den andre siden. Alarmklokkene våre burde ringe! Våre grunnleggende samfunnsverdier endres i takt med tempoet og pulsen i samfunnet. For bare tretti år siden opplevde jeg som 25 åring at enkeltindividets mål og politikernes ambisjoner generelt- var «et godt liv». Slik vokste velferdsstaten Norge frem. Lønnsomhet var et middel. I dag er det mindre snakk om et godt liv, nå snakker vi om lønnsomhet og velstand- det er blitt målet.

Det drives ikke politikk lenger i vårt land. Bare administrasjon…

I denne virkeligheten blir de høysensitive ekstra sårbare.

I etterkant av 22. juli katastrofen kom jeg over et vers som lød omtrent som følger;

Mennesket trenger å bli elsket!
I mangel på det, beundret!
I mangel på det, fryktet!

Å bli elsket- ubetinget- er kjernen i et godt liv. Å bli elsket er selve målet og ambisjonen for oss alle, fra vi ligger nyfødte på stellebordet. Beundring og frykt er kompensasjon, en kopi og erstatning, en trøst fordi vi ikke klarer å få det vi virkelig trenger – å bli elsket..

Psykologien er læren om mennesket. Mennesket er grovt sett et samspill mellom tanker, følelser og adferd. Lykke, «det gode livet» kan således også beskrives som et balansert og harmonisk samspill mellom disse tre faktorene. Men disse tre faktorene er ulike i sin karakter. Tanken, det kognitive- det som foregår i hodet er sammen med adferden, handlingene våre, hurtig i sin natur. Følelsene våre, holdningene, er langsomme. Følelsene utgjør det menneskelige rotsystemet, de skaper stabilitet og kontinuitet- et stabilitetsskapende system.

Når min påstand er at det moderne mennesket lever mesteparten av tiden i hodet og i sine handlinger og aktiviteter, så ser en at følelsene gradvis blir hengende etter. Igjen et sitat fra mine foredrag: « min påstand er at om fredagene for ca 80 prosent av befolkningen – har kroppen og hodet kommet til fredag. Mens følelsene kanskje ikke har kommet lenger enn til tirsdag eller onsdag…». Over tid skaper det et følelsesmessig etterslep – som blir større og større ettersom det moderne mennesket løper fortere og fortere. Konsekvensene kan bli som jeg beskrev i «Solstråleboken»: «Vår tids største utfordring er at altfor mange barn går rundt forkledd som voksne». Derfor trenger vi rådgivere og veiledere med talent og anlegg for å forstå og håndtere følelser. Og da har vi de høysensitive.

«Svært følsomme personer»

Er du en person som lett blir overveldet av følelser. Både gode og dårlige. Kan du bli sterkt påvirket av stemninger, energi og kroppsspråket til de rundt deg ? Blir du litt gladere enn de fleste og du reagerer lettere på og engasjerer deg fort i ting som skjer i deg og rundt deg. Samtidig som du også kan bli mer såret, lei deg og følelsesmessig satt ut enn de fleste rundt deg.

Opplever du ofte at du oppdateres automatisk på hvordan de rundt deg har det følelsesmessig. Du kjenner energien deres og stemningene som svinger. Og reagerer lett – og sterkt på folks kroppsspråk og holdning. Og du kan reagere sterkt på lyder, lys og stress ? Og du kan svinge fort i stemning og følelser på grunn av ytre påvirkning og opplevelse ?Og når du først har reagert eller sagt ifra kan du være helt utladet, tom og sliten.

Kjenner du deg igjen i dette, hører du trolig til gruppen ”svært følsomme personer”. Eller ”highly sensitive person”, som betegnelsen er internasjonalt. Dette er en betegnelse som beskriver en stadig økende del av befolkningen. Vi regner i dag at ca. 20 prosent av mennesker faller inn under denne betegnelsen. Vårt travle samfunn gir lite rom til å stoppe opp og kjenne på følelser. Dette bidrar til stadig å utvikle antallet mennesker i samfunnet med psykopatiske trekk.:Mennesker som i større eller mindre grad har mistet kontakt med følelsene sine, og som derfor har begrenset innlevelse og empati. Disse personene og dette fenomenet finner vi overalt og vi påvirkes av dem på alle arenaer. Svært følsomme personer representerer det motsatte ytterpunktet. Disse utgjør grunnfjellet og motoren i det mellommenneskelige samspillet i samfunnet vårt. Deres spisskompetanse er omsorg, empati og rettferdighet. De kjenner instinktivt på hvem som trenger støtte og omsorg. Deres hypersensitivitet på følelser og stemninger registrerer automatisk klima, atmosfære og sinnelag. De ser hvordan vi har det bak maskene våre. Og de prøver forsiktig å hjelpe oss – om vi ønsker det. De er overalt. I klasserommet og på arbeidsplassen. De er kjærestene våre, venner og kollegaer. Og de bruker veldig mye av energien sin til å føle, kjenne på og å bry seg.

Å være svært følsom er i utgangspunktet en stor ressurs. ”Alle” vil ha venner som bryr seg, forstår hvordan du har det og som møter deg med omsorg og empati. Men dersom den svært følsomme ikke forstår seg selv og sin fantastiske ressurs, kan dette gjøre en enda mer sårbar og sensitiv for det aller meste. Når man ikke har kunnskap om disse fenomenene kan man lett føle seg annerledes og spesiell. Man kan bli irritert og sint på seg selv fordi man ”alltid” reagerer så sterkt på ting. De kan føle seg dramatiske og teite. Slik kan man utvikle sin selvkritikk og bidra til at selvbildet kan påvirkes på en negativ måte. Noe som i utgangspunktet er en ressurs – kan således bli snudd til noe negativt.

I Norge vet man i dag lite om dette fenomenet. Men googler du på ”highly sensitive person” – vil du få millioner av treff. I ”Solstråleboken” skriver jeg – for første på norsk om svært følsomme personer, og også om svært følsomme barn. Dette burde vært obligatorisk folkeopplysning for alle, fordi det gjelder så mange og deres forhold til seg selv. Men også for å forstå alle de svært følsomme personene som du har omkring deg, enten du er venn og kollega, forelder eller pedagog – og ikke helt forstår disse som ”reagerer så lett – og så sterkt”. Ikke minst i norsk skole er det mange ressursrike barn som lider. Fordi manglende kunnskap om og forståelse for fenomenet i seg selv, fører til feil tilnærming og håndtering av disse elevene. For hvilken effekt intetanende lærere og foreldre kan ha på et svært følsomt barn, kan ikke overvurderes. En svært følsom person er hele tiden i følelsene. Derfor er man særdeles sårbar overfor dem som for det meste lever i hodet sitt eller i handlingene sine…..

La 22.juli 2011 bli et vendpunkt !

Fra sammenbrudd – til varig gjennombrudd.

Hadde noen spurt meg som fagperson torsdag 21.juli 2011 om hvordan vi i Norge sammen kunne skape et varmere, tryggere og mer inkluderende samfunn – så kunne jeg for eksempel ha svart på følgende måte:
– Snakke om følelser! Si til menneskene omkring deg at du bryr deg. Utrykk din kjærlighet, omsorg og varme. Gi folk blomster og en klem. Vær åpen, støttende og ærlig.
Trolig hadde mange ledd av meg, smilt overbærende og ristet på hodet av «psykolog-pratet».

Så kom 22.juli 2011 og den svarteste, vondeste og mest sjokkerende dagen i landets nyere historie rullet frem i all sin grusomhet.

Men siden er det nettopp viljen til å vise og utrykke følelser som har kjennetegnet » vårt lille land «. Sammen med kongefamilie, statsminister og regjering har vi vært medmennesker og medborgere uten sidestykke. Terroren i Oslo og på Utøya har utløst et gjennombrudd. Vi har fått kontakt med følelsene på en måte som før den ulykkelige fredagen hadde vært utenkelig. Vi er fulle av sorg, føler sinne og avmakt. Men vi er blitt helere og mer bevisste mennesker. Måtte denne ondskapen ha utløst noe som på sikt kan gjøre Norge til et enda bedre og mer følelsesorientert land !

For alt det gode og viktige i livene våre handler om følelser : kjærlighet, trygghet, empati, fellesskapsfølelse… – og følelsene er langsomme i sin natur – og trives dårlig i travle tider.

Bruk 22.juli som et vendepunkt ! Bestem deg for å bli god på følelser. Kjenn på dem. Del dem, og utrykk dem på alle mulige måter. For dersom ikke vi som mennesker utrykker og styrker følelsene våre – vil de før eller siden styre oss …

Fra menneske til umenneskelig

Terrordramaet i Oslo og på Utøya gikk etter kort tid over i en ny fase.

Sjokk, sinne og avmakt utløst av hendelsesrealiteter og vitnebeskrivelser har blitt delvis erstattet av sorg, samhold, nestekjærlighet – og refleksjon. Hva driver et menneske til å begå slike groteske handlinger? Hva er psykologien i mennesket Anders Behring Brevik sin livshistorie? Og hva kan vi lære av disse hendelsene , slik at denne psykologiske innsikten kan integreres i det framtidige samfunnsbyggende arbeidet?

For over 32 år siden var også Anders Behring Breivik et nyfødt barn som lå på stellebordet med de samme behov og forventninger til livet som oss andre. I dag 32 år senere har dette mennesket gjennom sine handlinger dokumentert en umenneskelighet og evne til å begå grufulle overgrep som savner sidestykke. Da må svært mye ha gått galt på ferden. Personlig har jeg ikke mer kunnskap og informasjon som grunnlag enn det som vi alle har fått ta del i gjennom ulike media de siste ukene. Men jeg tillater meg likevel å reflektere litt.

Anders Behring Breivik er utvilsomt en ”besting – versting”. En ressursrik person som av ulike årsaker har valgt å bruke sine evner, talenter og sine samlede ressurser destruktivt – istedenfor konstruktivt. Når en ”besting” bruker sine ressurser negativt – blir resultatet forferdelig.

Jeg tror Anders Behring Breivik ble født som en særdeles sensitiv og følsom person. For en slik person er de første opplevelser og inntrykk helt fundamentale for utvikling av personens hypoteser om egenverdi og personlige kvaliteter. I sitt manifest beskriver han sin far som ”fraværende”. Både fysisk, men også følelsesmessig. Dette bekreftes gjennom TV-intervjuet av faren: Intellektuell i sin kommunikasjon. Distansert og mer opptatt av egne behov enn sønnens. Trolig blir således følelsen av avvisning og manglende aksept fra hans viktigste identifikasjonskilde – far – det psykologiske bakteppet i barndom og ungdomstiden. Medelever og ”venner” beskriver en tiltalende skyhet og sårbarhet som noe som preget ham mer og mer. Det vil overaske meg om noen mennesker noensinne i Anders Behring Breivik sitt 32 årige liv har opplevd fortrolighet med ham. At han har uttrykt og satt ord på sine følelser og personlige opplevelser. Om hvordan det var å vokse opp med en far som ikke var der for han. Og som slo hånden helt av ham da han ble tatt av politiet for tagging.

Jeg tror ikke dette sårbare mennesket har eller har noensinne hatt en normal likeverdig relasjon til noen. De intime relasjonene han har måttet ha – har han trolig måttet betale for. Hans sårbare og sensitive sinn kombinert med den sterke opplevelsen av avvisning har nok gradvis utviklet et sterkt mindreverdighetskompleks. Opptatthet av det ytre. Behov for kosmetiske operasjoner, fokus kosthold, trening og uniformering er noe som bygger opp under dette. Når man føler seg liten, sårbar og underlegent som individ – har man behov for å kompensere. Parallelt med at de vonde følelsene blir mer og mer uutholdelige, forsterkes behovet for å erstatte dette med det å være noe stort og betydningsfullt. Et grunnleggende psykologisk prinsipp er at alle trenger kjærlighet. I mangel på det vil vi beundres. I mangel på det vil vi skape frykt.

Inne i hodet og følelsene på et totalt ensomt og følelsesmessig isolert menneske foregår det gjennom mange år en tiltagende prosess der følelsene stenges av, og personen blir gradvis følelsesmessig utilgjengelig. Følelseskald, eller det vi før betegnet som utvikling av psykopatiske trekk. Og i de mest ekstreme tilfeller – den rene psykopaten. Hvor all form for empati og innlevelse er stengt av, og mennesker er subjekter; brikker i et spill som man selv kan behandle som man selv ønsker. Samtidig utvikles kompensasjonen seg gradvis- storhetstanker og visjoner om egen rolle og verdi. De narsissistiske storhetsideene erstatter følelsen av mindreverdighet, og gir atferd og mål en slags logisk forståelse og aksept hos personen selv. I sitt isolat slipper ingen utenforstående til med motforestillinger og normale vurderinger. Drivkreftene hos dette mennesket har trolig endret seg fra frykt og skam over egen sårbarhet og usikkerhet, til en eksistensiell energi og lyst til å bevise sin foretreffelighet og å lykkes i å oppnå sitt verdensbilde. Og da er ”den nye” personligheten skapt. Det ressursrike ”overmennesket”. Eremitten som har tid nok og energi nok og som samtidig ikke har noe empati eller noen skrupler til å drepe og ødelegge for å hindre den store trusselen: Det multikulturelle samfunnet. Som preges av respekt, omsorg, likeverdighet og toleranse. Begreper og erfaringer som Anders Behring Breivik ikke har noe som helst begrep om. Og som derfor er skremmende og farlig. Og som må derfor stoppes….