Når barnet ikke vil gå på skolen – et foredrag med Trond Haukedal

Når barnet ikke vil gå på skolen

Skolevegring og drop-out problematikk er dessverre økende på alle klassetrinn. I mange tilfeller er det de mest sensitive og verdiorienterte elevene som først kjenner ulyst og ubehag. Skolefravær er et svært vanskelig tema både for eleven, foreldre, skolen og samfunnet generelt.

De siste 15 årene har psykolog Trond Haukedal hatt en stor økning av barn og unge i sin klinikk. Han har møtt svært mange drop-out elever, deres foreldre og vært på mange møter med skolen.

I dette foredraget deler han sine tanker, erfaringer og opplevelser. Han gir konkrete råd og innspill til hvordan man kan håndtere denne fortvilende og vanskelige situasjonen som skolevegring er.

Foredraget belyser:

·       Hva er skolevegring og drop-out problematikk?

·       Hvem er drop-out elevene og hvorfor vegrer de seg?

·       Sensitive barns møte med norsk skole. Mentaliserende unge i møte med et ikke-mentaliserende samfunn.

·       Hva kjennetegner Generasjon Prestasjon og det moderne samfunnets verdier?

·       Skolevegring handler mye om psykisk trygghet og egenverdi. Hva er dette og hvordan utvikles det?

·       Hvordan kan vi skape mestringsfølelse hos de som vegrer seg og har droppet ut?

·       Det offentlige hjelpeapparatets møte med skolevegreren.

·       Tiltak, erfaringer og hjelpeverktøy som kan gi gode løsninger.

·       Dialog og svar på spørsmål.

Dette er et 2 timers foredrag inkludert pause.

Ordrebekreftelsen er billetten din. Ha den tilgjengelig på telefon eller utskrift.