Arbeidsglede og motivasjon

Ingenting påvirker vår produktivitet og kvaliteten i det vi gjør – enn motivasjon. Og indre motivasjon fungerer mye bedre og langsiktig enn ytre motivasjon. Kombinert med stor arbeidsglede og godt humør er dette viktige suksessfaktorer i et godt arbeidsmiljø og en velfungerende jobbhverdag.