Analog motivasjon i en digital hverdag! – et foredrag med Trond Haukedal

Analog motivasjon i en digital hverdag

 • Hva, hvorfor, hvordan?

Krav og forventninger øker fra alle hold. Kommuner, fylker og statlige institusjoner slår seg sammen og omstilling og endring er blitt hverdagen i både det private og offentlige Norge. Samtidig blir hverdagen stadig mer digital. De fleste tilbringer mange timer online, men de viktigste suksessfaktorene i hverdagen er fortsatt analoge. Motivasjon, arbeidsglede, lagånd og psykisk trygghet er følelser som kommer innenfra og som trenger stimulering og oppmerksomhet.

Foredraget skal bevisstgjøre, inspirere og motivere travle mennesker i en hurtig, digital og ytre orientert hverdag.

Viktige temaer som blir belyst:

 • Krav, forventninger og ambisjoners betydning og hvilke konsekvenser dette får for medarbeideren. Indre vs. ytre motivasjon.
 • Hvilken betydning har digitaliseringen på relasjonskvaliteten?
 • Mestring, mestringsmotivasjon og komfortsone-utfordringer. Endringspsykologi.
 • Digital vs. analog stimulering
 • Hvordan skal man prioritere i hverdagen?
 • Hva gjør digitaliseringen med mentaliseringsevnen og arbeidsmiljøet?
 • Det passiv /aggressive samfunnet skaper duell i stedet for duett. Konsekvensanalyse.
 • Gaming, den nye ungdomsidretten?
 • Humor er analog i sin natur. Skal vi le eller like?
 • Få energien tilbake gjennom å håndtere overtenkning og hverdagsbekymringer.

Ordrebekreftelsen er billetten din. Ha den tilgjengelig på telefon eller utskrift.

Gimle Kulturhus, Bergen

Kong Oscars gate 18, 5017 Bergen, Norge

Kong Oscars gate 18, 5017 Bergen, Norge