Å bli mitt beste jeg

Tar utgangspunkt i 10 suksessfaktorer i hva som skal til for at vi henter ut og får brukt det optimale av våre totale ressurser. Presentert på en motiverende, morsom og underholdenende måte – med konkrete eksempler og bilder, gir dette et motivasjons-kick.