Motivator og foredragsholder

Trond Haukedal

SKREDDERSYDDE FOREDRAG

Gjennom selskapet Trond Haukedal AS leverer jeg skreddersydde kurs, foredrag og intern prosesser til grupper og individer med faglig tyngde og humor – en sterk kombinasjon.

Jeg har flere ulike tema og foredrag som jeg gjerne skreddersyr etter målgruppe og behov Ta gjerne kontakt med meg

trond@trondhaukedal.no

mobil 95 80 95 44

Sterk sammen – unik alene

Et velfungerende fellesskap forutsetter at enkeltindividet forstår sin rolle og betydning. Og tar et sterkt medansvar for personlig utvikling, selvledelse og egenmotivasjon. Foredraget vektlegger hva som menes med dette, hvorfor det er så viktig og hvordan vi kan gjøre det i praksis.

Arbeidsglede og motivasjon

Ingenting påvirker vår produktivitet og kvaliteten i det vi gjør – enn motivasjon. Og indre motivasjon fungerer mye bedre og langsiktig enn ytre motivasjon. Kombinert med stor arbeidsglede og godt humør er dette viktige suksessfaktorer i et godt arbeidsmiljø og en velfungerende jobbhverdag.

Å bli mitt beste jeg

Tar utgangspunkt i 10 suksessfaktorer i hva som skal til for at vi henter ut og får brukt det optimale av våre totale ressurser. Presentert på en motiverende, morsom og underholdenende måte – med konkrete eksempler og bilder, gir dette et motivasjons-kick.

Hverdagsmotivasjon

Et konkret og bredt foredrag om betydningen av hverdagsmotivasjon, forskjellen på ytre og indre motivasjon – og ikke minst er dette en veiviser på hvordan vi motiverer oss selv og andre. Krydret med eksempler og bilder fra hverdagen – gjenkjennelige og aktuelle for absolutt alle.

Menneskeorientert lederskap

Ledelse er å utvikle mennesker. Dette er et foredrag om hva menneskeorientert lederskap er. Hvorfor det er så viktig, og hvordan vi gjør det i praksis. En ahaopplevelse og vitamininnsprøyting for alle ledere med personalansvar, alle foreldre eller ansatte i skole og barnehage.

Fra enkeltindivider til sammensveiset team

Å utvikle et team er en prosess. Oppgavens egenart, rammebetingelser og tid er viktige faktorer. Men ikke minst betyr persongalleriet og hvordan gruppen ledes mye. I dette foredraget er det de menneskelige aspektene og den mellommenneskelige kommunikasjonen som er i fokus.

Verdsettende kommunikasjon – med tillit som grunnmur

Verdsettende kommunikasjon er kommunikasjon som fyller mennesker med positiv energi. Og skaper tillit og trygghet. Hva ligger det i disse begrepene ? Og hvordan gjør di dette i praksis?

Kunde – men først og fremst menneske

Salg og relasjonsbygging handler om hva vi gjør for å skape gjenkjøp og faste fornøyde kunder. Samtidig som vi skaffer oss nye kunder. Det fødes ikke kunder på norske sykehus. Der fødes mennesker. Mennesker er subjekter med tanker, forventninger og følelser. En kunde er et objekt. Skal vi lykkes må vi derfor tenke i retning av å utvikle oss til å bli «amatør-psykologer» – som forstår og praktiserer at kunden først og fremst er et menneske. «Skal du bevege et menneske – må du møte dem der de er».

Hvordan skape trygghet, arbeidsglede og motivasjon – i tider preget av omstilling og endring

Omstilling og endring er en realitet og en utfordring innen de fleste bransjer og arenaer i norsk næring og organisasjonsliv anno 2014. «Ingen» liker endring. 95% av vår atferd har sin kilde i vaner. Hvem har bare gode vaner? Dette er et motivasjonsforedrag om hva og hvordan vi må gripe endrings-situasjonen an, for at vi skal kunne være trygge, motiverte og offensive i endringssituasjonen.

«Høysensitivitet – det glemte karaktertrekket» – veien fra sårbarhet til ressurs !

1 million nordmenn er høysensitive.
4 millioner er ikke-høysensitive.
Kunnskapen om dette karaktertrekket er minimal – i begge grupper. Derfor har en stor potensiell ressurs mer fungert som en kilde til sårbarhet.
Dette foredraget er for «alle» enten man er høysensitiv eller bare forelder, pedagog, helsearbeider, kollega eller medmenneske.
Foredraget bygger på «Boken om Høysensitivitet» – og har de samme tre ambisjonene:
Å gi alle nødvendig kunnskap om karaktertrekket
høysensitiv.
Å gjøre de høysensitive stolte av sitt karaktertrekk – og å gjøre de som ikke er høysensitive til medspillere. Og ikke motspillere. Foredraget kan ytterligere skreddersys til ulike målgrupper, som f.eks. foreldregrupper, skole- og eller barnehagepersonell, ulike grupper av helsepersonell.

God morgen Solstråle – Hei Solstråle!

Holdningen kommer alltid foran handlingen. Derfor må vi begynne dagen med å si «hei Solstråle» til speilet – og ikke «herregud».
Dette foredraget er en energi-kick og passer godt som «wake-up call» eller som avslutning på en samling, kurs eller seminar.
Skal vi forbedre handlingene – må vi begynne med holdningene.