Kategoriarkiv: Seminar

Generasjon Prestasjon

Hvordan skape en hverdag hvor de unge er mer opptatt av hvem de er enn hva de gjør?

De unges opplever ofte situasjoner i hverdagen med press, krav og forventninger om å levere gode prestasjoner og være vellykkethet. Dette gjør dem slitne, deprimerte og passive. Ofte har de unge selv de største forventingene og de er samtidig sin verste kritiker.

Tiden vi lever i hvor opplevelsen på å bli målt på alt vi gjør og presterer, knyttes tettere og tettere på vår identitet og egenverdi.

Egenverdien blandes i alt vi gjør og det prestasjonsorienterte selvbilde vårt gjør oss slitne og sårbare.

Barn og unge opplever mange krav, forventninger, press og kritikk. Enten utenfra eller fra seg selv.

De unge er ofte selv sin største kritiker.

Dette gir forventinger om å strekke til, yte og levere. Noe som igjen gjør dem slitne, deprimerte og passive.

Nytt for denne generasjonen barn og unge, er den ekstreme påvirkningen fra digitale medier, som for eksempel Snap, Instagram og Facebook.

Generasjon Prestasjon jakter på likes og annerkjennelse. Det er ikke lengre greit å være bra nok, vi skal nå være perfekt!

Trond sier:

Hva er årsakene til utviklingen av Generasjon Prestasjon?

I er stadig mer komplekst samfunn er det en forutsetning at barn og ungdom i dag må lære å bli mer komfortable med det ukomfortable. De må lære seg å håndtere press og stress på en bedre måte og på en ulik måte enn generasjoner før. De må bli flinkere til å sette grenser og stå opp for seg selv. Å føle seg God Nok, er grunnmuren for å fungere godt i hverdagen.

 • Hvordan skal du klare å håndtere press og stress i hverdagen?
 • Hvordan kan du føle deg God Nok?
 • Hva skal du gjøre for å stå opp for deg selv og de valgene du tar?
 • Hvordan kan vi som foreldre styrke våre barn til å bli komfortable med å takle det ukomfortable?
 • Hvordan kan barnet selv bli styrket til å takle og stå opp for seg selv i hverdagen?
 • Verktøy og redskaper for å bremse en utvikling der vi tar alt personlig

Vi minner om at ordrebekreftelsen er billetten din. Ta med utskrift eller ha den tilgjengelig på mobil.

Generasjon Prestasjon

Hvordan skape en hverdag hvor de unge er mer opptatt av hvem de er enn hva de gjør?

De unges opplever ofte situasjoner i hverdagen med press, krav og forventninger om å levere gode prestasjoner og være vellykkethet. Dette gjør dem slitne, deprimerte og passive. Ofte har de unge selv de største forventingene og de er samtidig sin verste kritiker.

Tiden vi lever i hvor opplevelsen på å bli målt på alt vi gjør og presterer, knyttes tettere og tettere på vår identitet og egenverdi.

Egenverdien blandes i alt vi gjør og det prestasjonsorienterte selvbilde vårt gjør oss slitne og sårbare.

Barn og unge opplever mange krav, forventninger, press og kritikk. Enten utenfra eller fra seg selv.

De unge er ofte selv sin største kritiker.

Dette gir forventinger om å strekke til, yte og levere. Noe som igjen gjør dem slitne, deprimerte og passive.

Nytt for denne generasjonen barn og unge, er den ekstreme påvirkningen fra digitale medier, som for eksempel Snap, Instagram og Facebook.

Generasjon Prestasjon jakter på likes og annerkjennelse. Det er ikke lengre greit å være bra nok, vi skal nå være perfekt!

Trond sier:

Hva er årsakene til utviklingen av Generasjon Prestasjon?

I er stadig mer komplekst samfunn er det en forutsetning at barn og ungdom i dag må lære å bli mer komfortable med det ukomfortable. De må lære seg å håndtere press og stress på en bedre måte og på en ulik måte enn generasjoner før. De må bli flinkere til å sette grenser og stå opp for seg selv. Å føle seg God Nok, er grunnmuren for å fungere godt i hverdagen.

 • Hvordan skal du klare å håndtere press og stress i hverdagen?
 • Hvordan kan du føle deg God Nok?
 • Hva skal du gjøre for å stå opp for deg selv og de valgene du tar?
 • Hvordan kan vi som foreldre styrke våre barn til å bli komfortable med å takle det ukomfortable?
 • Hvordan kan barnet selv bli styrket til å takle og stå opp for seg selv i hverdagen?
 • Verktøy og redskaper for å bremse en utvikling der vi tar alt personlig

Vi minner om at ordrebekreftelsen er billetten din. Ta med utskrift eller ha den tilgjengelig på mobil.

Når barnet ikke vil gå på skolen

Skolevegring og drop-out problematikk er dessverre økende på alle klassetrinn. I mange tilfeller er det de mest sensitive og verdiorienterte elevene som først kjenner ulyst og ubehag. Skolefravær er et svært vanskelig tema både for eleven, foreldre, skolen og samfunnet generelt.

De siste 15 årene har psykolog Trond Haukedal hatt en stor økning av barn og unge i sin klinikk. Han har møtt svært mange drop-out elever, deres foreldre og vært på mange møter med skolen.

I dette foredraget deler han sine tanker, erfaringer og opplevelser. Han gir konkrete råd og innspill til hvordan man kan håndtere denne fortvilende og vanskelige situasjonen som skolevegring er.

Foredraget belyser:

 • Hva er skolevegring og drop-out problematikk?
 • Hvem er drop-out elevene og hvorfor vegrer de seg?
 • Sensitive barns møte med norsk skole. Mentaliserende unge i møte med et ikke-mentaliserende samfunn.
 • Hva kjennetegner Generasjon Prestasjon og det moderne samfunnets verdier?
 • Skolevegring handler mye om psykisk trygghet og egenverdi. Hva er dette og hvordan utvikles det?
 • Hvordan kan vi skape mestringsfølelse hos de som vegrer seg og har droppet ut?
 • Det offentlige hjelpeapparatets møte med skolevegreren.
 • Tiltak, erfaringer og hjelpeverktøy som kan gi gode løsninger.
 • Dialog og svar på spørsmål.

Dette er et 2 timers foredrag inkludert pause.

Arbeidsglede og motivasjon

MOTIVERTE MENNESKER GJØR ALLTID SITT BESTE!

I en travel hverdag er det stadig viktigere å bli inspirert og minnet på hva som motiverer oss.

Kravene om effektivitet, forventninger om høy faglig kvalitet og fleksibilitet er stadig økende, mens påfyll av motivasjon, arbeidsglede og gode følelser ofte henger etter.

Trond bruker gjenkjennelse, bevisstgjøring og humor for å gjøre publikum åpne og mottagelige. Han når frem med sin faglige tyngde og brede erfaring om hva som får frem lysten til å være den beste utgaven av oss selv.

Målgruppe:

Enkeltpersoner eller kollegagrupper i enhver stor eller liten bedrift eller organisasjon.

arbeidsglede og motivasjon

«GOD NOK»

Selvbildet, egenverdien og selvrespekten fungerer som «motoren» i livet vårt og i vår tilværelse.

Har vi det bra med oss selv – er livet bra!

Sliter vi med oss selv – føles det meste tungt og vanskelig!

 • Vi bruker altfor mye energi på å bekymre oss.
 • Folk flest kjenner på utilstrekkelighetsfølelsen – er jeg «god nok?
 • Vi slites ut av stress og ønske om perfeksjonisme.
 • «Komfortsonen» blir smalere og smalere – frykten for å «drite seg ut» blir større og større.

Ta et oppgjør med alt det som får deg til å tvile på deg selv!

Forstå og lær hva som må til for å fjerne tvilen, og få på plass en ny og forsterket holdning på at du er god nok!

Få en bedre relasjon til deg selv og det vil føre til at du bedrer relasjonene til de rundt deg.

Trond fremfører sitt fagstoff og budskap med sin sedvanlige varme, humor og positiv energi.

«GOD NOK»

Selvbildet, egenverdien og selvrespekten fungerer som «motoren» i livet vårt og i vår tilværelse.

Har vi det bra med oss selv – er livet bra!

Sliter vi med oss selv – føles det meste tungt og vanskelig!

 • Vi bruker altfor mye energi på å bekymre oss.
 • Folk flest kjenner på utilstrekkelighetsfølelsen – er jeg «god nok?
 • Vi slites ut av stress og ønske om perfeksjonisme.
 • «Komfortsonen» blir smalere og smalere – frykten for å «drite seg ut» blir større og større.

Ta et oppgjør med alt det som får deg til å tvile på deg selv!

Forstå og lær hva som må til for å fjerne tvilen, og få på plass en ny og forsterket holdning på at du er god nok!

Få en bedre relasjon til deg selv og det vil føre til at du bedrer relasjonene til de rundt deg.

Trond fremfører sitt fagstoff og budskap med sin sedvanlige varme, humor og positiv energi.

«GOD NOK»

Selvbildet, egenverdien og selvrespekten fungerer som «motoren» i livet vårt og i vår tilværelse.

Har vi det bra med oss selv – er livet bra!

Sliter vi med oss selv – føles det meste tungt og vanskelig!

 • Vi bruker altfor mye energi på å bekymre oss.
 • Folk flest kjenner på utilstrekkelighetsfølelsen – er jeg «god nok?
 • Vi slites ut av stress og ønske om perfeksjonisme.
 • «Komfortsonen» blir smalere og smalere – frykten for å «drite seg ut» blir større og større.

Ta et oppgjør med alt det som får deg til å tvile på deg selv!

Forstå og lær hva som må til for å fjerne tvilen, og få på plass en ny og forsterket holdning på at du er god nok!

Få en bedre relasjon til deg selv og det vil føre til at du bedrer relasjonene til de rundt deg.

Trond fremfører sitt fagstoff og budskap med sin sedvanlige varme, humor og positiv energi.

Veien fra sårbarhet til ressurs.

Foredraget er rettet mot høysensitive mennesker, foresatte, fagpersonell, pedagoger og andre som ønsker kunnskap om emnet. Høysensitivitet er et positivt, medfødt karaktertrekk. Foredraget vil hjelpe deg å gjøre dette til en ressurs framfor sårbarhet.

Prisen på 400 kroner inkluderer foredrag med kompendium.

Det blir servert kaffe og te før, etter og i pausen

Ved bestilling mottar du bestillingsbekreftelse på e-post som er din inngangsbillett.

Det vil være mulig å kjøpe «Boken om høysensitivitet» på foredraget.

Veien fra sårbarhet til ressurs

Foredraget er rettet mot høysensitive mennesker, foresatte, fagpersonell, pedagoger og andre som ønsker kunnskap om emnet. Høysensitivitet er et positivt, medfødt karaktertrekk. Foredraget vil hjelpe deg å gjøre dette til en ressurs framfor sårbarhet.

Prisen på 400 kroner inkluderer foredrag med kompendium.

Det blir servert kaffe og te før, etter og i pausen

Ved bestilling mottar du bestillingsbekreftelse på e-post som er din inngangsbillett.

Det vil være mulig å kjøpe «Boken om høysensitivitet» på foredraget.