Arbeidsglede og motivasjon – et foredrag med Trond Haukedal

Arbeidsglede og motivasjon

MOTIVERTE MENNESKER GJØR ALLTID SITT BESTE!

I en travel hverdag er det stadig viktigere å bli inspirert og minnet på hva som motiverer oss.

Kravene om effektivitet, forventninger om høy faglig kvalitet og fleksibilitet er stadig økende, mens påfyll av motivasjon, arbeidsglede og gode følelser ofte henger etter.

Trond bruker gjenkjennelse, bevisstgjøring og humor for å gjøre publikum åpne og mottagelige. Han når frem med sin faglige tyngde og brede erfaring om hva som får frem lysten til å være den beste utgaven av oss selv.

Målgruppe:

Enkeltpersoner eller kollegagrupper i enhver stor eller liten bedrift eller organisasjon.

arbeidsglede og motivasjon